* Gedragscode

Dit document beschrijft de gedragscode die er binnen SPARTA VILVOORDE VZW geldt ivm (seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag. Dit document is opgesteld voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters.

Atletiekclub Sparta Vilvoorde hecht veel belang aan een correct gedrag, zowel bij atleten, trainers, bestuurders, ouders als supporters.

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter, die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd. Deze vindt u hier

Als iedereen zich aan de afspraken houdt blijft sporten voor iedereen prettig!

Gedragscode voor atleten

  1. We zijn fair tegenover iedereen waarmee we samenwerken.
  2. Wees beleefd tegenover juryleden en aanvaard hun beslissingen. Rijk hen de hand na iedere wedstrijd.
  3. Onsportiviteit van een ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
  4. Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd. Toon dat ook!
Training

1. Kom op tijd op training. Minstens vijf minuten op voorhand ben je op de piste aanwezig zodat de training op tijd kan starten. Kom je te laat? Excuseer je dan bij de trainer.

2. Maak met je trainer duidelijke afspraken betreffende aanwezigheden op trainingen en wedstrijden. Kan je eens niet komen? Verwittig dan zelf je trainer (tel, GSM, mail).

3. Hoewel we een individuele sport beoefenen vormen we een team, op en naast het veld.

Wedstrijden

1. Als je verliest, wens je tegenstander dan proficiat met een glimlach.

2. Heb respect voor jezelf, je medespelers, je trainer, de scheidsrechter, … en het materiaal waar je mee omgaat. Ook als je wilt winnen.

Materiaal

1. Sportaccommodatie, kleedkamers en het materiaal worden altijd proper en ordelijk achtergelaten.

2. Neem geen dingen van een andere atleet of clublid.

Gezondheid

1. Meld blessures meteen aan de trainer.

2. Lichamelijke hygiëne is belangrijk. Douche na het sporten.

3. Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.

4. Houd er rekening mee dat bepaalde medicamenten als doping worden gezien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je arts of apotheek. Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport.


Gedragscode voor trainers

Wees niet té familiair met jongeren waarmee je werkt. Houd een gezonde afstand.

Een aanraking kan maar wees je bewust dat een opgroeiende jongere hier anders mee kan omgaan dan het bedoeld is.

Laat de atleet geen dingen doen waar zij/hij zich mentaal of fysiek niet goed bij voelen

Opdrachten

1. Leer je atleten dat de regels voor iedereen gelden.

2. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

3. Vertrouwen geven geeft vertrouwen en is een hulpmiddel voor een positief sportresultaat.

4. Behandel je atleten zoals je zelf zou willen behandeld worden.

5. Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag van de jongeren tijdens de training. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op.

6. Op basis van de clubvisie begeleid je ook atleten die niet aan competitie willen doen tijdens jouw trainingen.

7. Ook voor en na de trainingen heb je een taak en verantwoordelijkheid. De vlotte samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders, … maakt hier deel van uit.

8. Werk aan je eigen competentieniveau: school je geregeld bij.

9. Laat je niet ontgoochelen door een slecht resultaat van je atleten. De prestatie van je atleten is slechts een momentopname, jouw kwaliteit als trainer is een constante!

Communicatie

1. Communiceer positief, ook non-verbaal! Wees concreet en duidelijk in je communicatie.  Werk met duidelijke afspraken en routine.

Materiaal

1. Gebruik gepast materiaal en leer atleten aan met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie.

2. Gebruikt materiaal wordt na de training teruggeplaatst in de materiaalruimte.

Gezondheid

1. Bespreek een actieplan voor gekwetsten.


Gedragscode voor bestuurders

Beleid

1. Als bestuurder ben je bereid alle leden te betrekken bij het beleid van de club.

2. Zorg ervoor dat beloningen niet primeren, wees wel gul met lof voor inzet en prestatie.

3. Waak erover dat de gedragscode ten allen tijde gerespecteerd wordt.

4. Zorg voor gekwalificeerde en ervaren trainers.

5. Als bestuurder respecteer je zowel de recreatieve als de competitieve atletiekbeoefening.

6. Duid een vertrouwenspersoon aan in de club waarbij atleten, trainers, ouders, juryleden en bestuurders terecht kunnen met interne problemen. Onze vertrouwenspersonen zijn Laurence Goethals (zie bestuur).


Gedragscode voor juryleden

Opdrachten

1. Ga gepast om met vragen of opmerkingen van trainers en atleten.

2. Ga niet in op provocerend gedrag. Bespreek na de wedstrijd eventuele bemerkingen.

3. Geef steeds blijk van sportief gedrag.

4. Wees gul met complimenten.

5. Stimuleer fairplay en wees zelf fair.

Kinderen zijn geen volwassenen in pocketformaat, ze hebben een eigen aanpak nodig.

Wedstrijden

1. Zorg ervoor dat het plezier van de jeugd in de wedstrijd niet verloren gaat door ongepaste beoordelingen.

2. Wees beslist, objectief en beleefd bij het beoordelen van een wedstrijd.

3.Ouders

Opdrachten

1. Als een kind niet wil deelnemen aan sport, is daar een reden voor. Forceren helpt niet.

2. Moedig je kind aan de regels te volgen (zowel reglement als gedragscode).

3. Ondersteun alle pogingen om positief gedrag te stimuleren en negatief gedrag te voorkomen.

4. Een gesprek werkt, een verwijt niet.

5. Aan één trainer heeft je kind ruimschoots voldoende. Jouw taak als ouder is belangrijker: ouders oordelen niet. Ze ondersteunen. Jouw kampioen weet trouwens vaak zelf heel goed wat hij/zij moet doen.

Training

1. Jouw kind moet op tijd op training zijn, help daar ook mee.

2. Accepteer de beslissingen van de trainer. Ga je niet akkoord: spreek hem of haar er dan onder vier ogen over aan en kies hiervoor een geschikt moment.

3. Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.

Wedstrijden

1. Kinderen willen niet altijd winnen, ze willen vooral plezier maken. Toon als ouder ook een glimlach als het even niet zo goed gaat. Verander een nederlaag in een overwinning door op andere zaken te wijzen.

2. Leer je kind dat eerlijkheid en inzet belangrijker zijn dan winnen.

3. Val een jurylid nooit in het openbaar aan en trek de integriteit van de juryleden niet in twijfel.

Gezondheid

1. Zorg dat je kind voldoende rust en een goede voeding krijgt, dat zijn de basisvoorwaarden om te groeien, zowel fysiek, psychisch als in prestaties. Probeer zelf een voorbeeld te zijn.

2. Laat je kind ontwikkelen volgens de sportieve fasen die eigen zijn aan de leeftijd. Praat hier eventueel over met de trainer, hij is de expert.


Gedragscode voor supporters

Innerlijke houding

Beoordeel niet op uiterlijk maar op wat iemand doet!

1. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van atleten, trainers of juryleden.

2. Veroordeel elk gebruik van geweld.

3. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

4. Wijs medesupporters en anderen op een rustige manier op een fair gedrag.

Wedstrijden

1. Geef applaus bij een goede prestatie van zowel uw eigen atleet als van andere atleten.

2. Toon respect voor tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

3. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.

4. Respecteer de beslissing van de juryleden.


Bestraffen bij schenden van de gedragscode

Bij het schenden van deze gedragscode treedt in eerste instantie het bestuur (schendingen door trainers, bestuurders, juryleden, ouders) of de trainer/sportief aansprakelijke (schendingen door atleten) op en komt men tot een gepaste sanctie. Deze sanctie zal variëren volgens de aard van de schending.

Bij ernstige feiten, of herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen personen in samenspraak met het bestuur / de sportief aansprakelijke verwijderd worden uit de groep.

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x